สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home/ สาระน่ารู้ มะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์ (๑ ไร่ได้ ๑ แสน)
System Operator   


สาระน่ารู้ มะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์ (๑ ไร่ได้ ๑ แสน)
 

 

 
 

         

        มะนาวราคาแพงฤดูแล้ง เดือนม.ค.-เม.ย. มะนาวขาดตลาด ช่วงเวลานี้ ชาวนาว่างจากการไม่ได้ทำนา ปลูกมะนาวเป็นพืชทางเลือกในการทำการเกษตร

วัสดุที่ใช้

        วงบ่อซีเมนต์ Ø 1.00 เมตร

        ฝาวงบ่อซีเมนต์ Ø 1.00 เมตร

วัสดุที่ใช้ต่อวงบ่อ

        ใช้ดินร่วน : 3 ส่วน

        ปุ๋ยคอก (ปุ๋ยหมัก) : 2 ส่วน หรืออาจแยกเป็น ปุ๋ยคอก : 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก : 1 ส่วน

        แกลบดำ (เศษใบไม้เก่า) 1 ส่วน

        (หญ้าแห้ง)

        ปุ๋ยเคมีรองพื้นก่อนปลูก สูตร 15-15-15 อัตรา 100-150 กรัม/วงบ่อ วางบ่อให้ห่างกัน 3 x3 เมตร พื้นที่ 1 ไร่ จะได้ 177 บ่อ

การบังคับ มะนาวให้ออกนอกฤดู

        มะนาวต้องอายุ 8 เดือนขึ้นไป ปกติจะเริ่มทำตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม ช่วงมะนาวออกผลผลิตในปกติ จะปลิดดอกทิ้งไม่ให้ติดดอกออกผล (สักจำนวน 10 ต้นต่อ 1 ไร่ – 20 ต้นต่อ 1 ไร่ )

        เดือนตุลาคม เริ่มทำการบังคับ โดยมีวิธีการ

        พลาสติกสีดำชนิดหนา กว้าง-ยาว ขนาด 1.20- 1.50 เมตร ใช้ต้นทุนในการปลูกมะนาว 650 บาทต่อ 1 วงบ่อซีเมนต์ นำมาปิดคลุมบ่อให้มิดโดยใช้เชือกรัดปากฯ งดให้น้ำต้นมะนาว เอาพลาสติกสีดำมาปิดคลุมเพื่อไม่ให้แสงผ่านไปสู่รากต้นมะนาว จะสังเกตว่าต้นมะนาวเริ่มเหี่ยวใบเหี่ยวแห้ง 80% เมื่อทิ้งไว้ 15-20 วัน แล้วเอาพลาสติกสีดำออก แล้วเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยรดน้ำเข้าไปโดยใช้ปุ๋ย : -

        สูตรเร่งดอก สูตร 12-24-12 ช่วยเร่งดอกเปิดตาดอกได้ดี รดน้ำต่อเนื่องทุกวัน เช้า-เย็น สัก 3 สัปดาห์มะนาวจะแตกดอกแตกใบออกมาใหม่จนถึงช่วงฤดูแล้งที่มะนาวราคาแพงลูกละ 5-7 บาทในบางแห่งขายลูกละ 10 บาทเดือนมกราคม-เมษายน จะเริ่มติดลูกสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จะได้ผลผลิต 300-1,000 ลูก/ต้น/ปี มะนาวบ่ออายุเฉลี่ย 5-7 ปี

        เมื่ออายุ 5-7 ปี ก็ขุดมะนาวทิ้ง เริ่มขั้นตอนทำการปลูกใหม่ตามรายละเอียดดังกล่าว เพื่อมะนาวจะได้มีผลผลิตดีต่อเนื่อง

        ควรทำผลผลิต บังคับมะนาวออกนอกฤดู ปีละครั้งควรทำสลับครั้งละ 10 ต้น เพื่อจะได้เว้นช่วงระยะให้มีผลผลิตออกมาตลอด เพื่อให้ผลผลิตออกมาช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงมะนาวมีราคาดี

        หากเกษตรกรที่ใส่ใจ ทำด้วยใจ ไม่ได้ทำด้วยความโลภ อยากได้เงินเยอะๆ เมื่อหักต้นทุนกำไรแล้วมีรายได้เป็นหลักแสนต่อรุ่น รายได้ดีพอสมควร

สอบถามรายละเอียดได้ที่จากคุณพิทักษ์ชัย บั้งทอง โทร 082-8692543,045-608119

 

สาระน่ารู้ อีกก้าวของการพัฒนา “ มะนาวแป้นวโรชา ” 

        ทะวายทั้งปี ดกเต็มกิ่ง ยิ่งได้ปลูกในวงบ่อซีเมนต์ เกิดจากมะนาวแป้นวิเศษผสมข้ามพันธุ์ พันธุ์แป้นรำไพกับแป้นพิจิตร

        ผลอายุ 2 เดือน มีน้ำมะนาวเต็มลูก

        ผลอายุ 4 เดือน ให้น้ำมะนาวเยอะกว่า หัวใจสำคัญมีกลิ่นหอมถูกใจ แม่ค้าในตลาดบอกว่าขายดีมาก ให้ลูกใหญ่โตดี

        ลักษณะโคนใบเป็นรูปปลายหอก

        ลักษณะผลคล้ายแป้นรำไพ ปลูกเพียง 5-6 เดือนสามารถออกลูกเต็มต้นเพราะว่าให้ผลผลิตเร็ว

ต้นทุนในการปลูกในวงบ่อซีเมนต์ Ø 80 ซม.

        ต้นทุน ค่าดิน , กิ่งพันธุ์รวมทั้งวงบ่อซีเมนต์ขั้นต่ำ 400 บาท

        ให้ผลผลิตได้ 300 ลูก

        ให้ใส่ปุ๋ยทุกสัปดาห์ สูตร 15-15-15 ใส่ทีละน้อย แต่บ่อยครั้ง

        รดน้ำทุก 3 วัน ฉีดยาป้องกันโรค + แมลง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

        วัสดุปลูก ปุ๋ยคอก ขี้ไก่ ขี้นกกระทายิ่งดี ใบก้ามปู (ใบหญ้าแห้งก็ได้)

การใส่ใจดูแล คลุกรวมกับแกลบเผาหรือแกลบดิบ อัตราส่วนอย่างละเท่าๆ กัน

        •  โรคแมลง โรคแคงเกอร์ และหนอนต่างๆ ปลูกวงบ่อฯ 100 กิ่ง/ไร่

แป้นวโรชามีข้อแตกต่าง

        •  ลักษณะการติดผล จะติดผลทั้งกิ่งเหมือนการติดผลของต้นมะยม

        •  มีเมล็ดน้อยกว่ามะนาวแป้นโดยทั่วไปจะมี 4 เมล็ด/ลูก

        •  จะมีขนาดผลใกล้เคียงกับพันธุ์แป้นวิเศษ แต่พันธุ์นี้ฯ จะมีผลดกมากกว่าสามารถให้ผลผลิตได้มากถึง 700 ผล : มันออกผลทั้งที่ก้านและปลายพุ่มของต้น

        •  รูปทรงของใบมีลักษณะเขียวเรียวเล็ก แต่พันธุ์แป้นวิเศษใบจะใหญ่กว่า

        •  ปริมาณน้ำต่อลูก จะเยอะกว่า มีกลิ่นหอมเหมือนกัน

        •  จะมีความต้านทานต่อโรคแคงเกอร์ได้ดีเหมือนกับพันธุ์แป้นพิจิตร

ลักษณะโดดเด่น คือ ออกผลทะวาย ติดลูกทั้งปี ข้อดีคือ ไม่ต้องบังคับให้ออกผลนอกฤดู

  สจจ.อุบลราชธานี

 

   
จาก : สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี  ลงวันที่ : 2013-01-05  


System Operator E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058
   สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น  Login to E-Office System  สงวนลิขสิทธิ์ way13.com