สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home/ แบบสรุปบทเรียนประจำเดือน พฤษภาคม 2555 (งานบริหาร)
สำนักงานจัดรูปที่ดิน กลาง   


แบบสรุปบทเรียนประจำเดือน พฤษภาคม 2555 (งานบริหาร)
 

 

 
 

         

 

 

แบบสรุปบทเรียนงานบริหาร

             

     ขั้นตอนการจัดอบรมเกษตรกรในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน        

จังหวัดชัยนาท   2  หลักสูตร

 

จัดทำโดย

นายบุญเลิศ  รักษาสุข

หัวหน้างานบริหาร

      รายละเอียดคลิกที่นี่ >>

 

 

                                                                                       

   
จาก : สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดชัยนาท  ลงวันที่ : 2012-05-24  






สำนักงานจัดรูปที่ดิน กลาง E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058
    สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น Login to E-Office System