สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home/ KM Day มิถุนายน 2553
System Operator   


KM Day มิถุนายน 2553
 

 

 
 

         

 


 

 Ë  KM Day ประจำเดือนมิถุนายน 2553 Ë

 

แบบสรุปบทเรียน

วิธีการทำระดับ (Leveling Method)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

KM Day : วันที่ 11 มิถุนายน 2553

*********************

รายชื่อผู้ร่วมงาน

1)นายจตุรงค์  หนูรุ่ง

2)นางสาวกัญนิกา  ภาภิรมย์

3)นายภูชิชย์  นรสิงห์

4)นายบัณฑิตย์   พุ่มพวง

5)นางนภาเพ็ญ  โฉสูงเนิน

6)นางสาวนิตยา  ทองนิล

7)ว่าที่ร้อยตรีคุปติ  กิรัมย์

8)นางจันทร์เพ็ญ  ทองนิล

วิธีการทำระดับจะเป็นการหาค่าความสูงต่างของจุด (Difference in elevation) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า DIFF. ในปัจจุบันเทคโนโลยีเกี่ยวกับการวัดหลายชนิด ซึ่งพอที่จะแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้

...............1. การทำระดับทางตรง (Direct leveling) วิธีนี้เป็นการหาระดับที่ถูกต้องมากที่สุด (ขึ้นอยู่กับวิธีการและเครื่องมือ) เพราะได้ค่าออกมาโดยตรง ซึ่งการทำระดับจะใช้วิธีต่าง ๆ ดังนี้
..........................1. การใช้สายยาง
..........................2. การใช้ไม้วัดระดับ
..........................3. การใช้กล้องระดับระบบ Mechanics
..........................4. การใช้กล้องระดับระบบอิเล็คทรอนิคส์ โดยใช้แสงอินฟราเรด
..........................5. การใช้กล้องระดับ Laser Level ใช้กับเป้าติด Staff
..........................6. การใช้กล้องระดับ Laser Level ชนิดหมุนเพื่อการก่อสร้าง

...............2. การทำระดับทางอ้อม
การทำระดับวิธีนี้จะใช้วิธีวัดมุมและวัดระยะแล้วนำค่ามาคำนวณตามวิธีวิชาตรีโกณมิติ เราเรียนว่าวิธีการทำระดับแบบตรีโกณ เครื่องมือสมัยใหม่สามารถคำนวณค่าออกมาอย่างอัตโนมัติ เครื่องมือมีดังนี้
..........................1. การใช้กล้องวัดมุมระดับ Mechanics และการวัดระยะ
..........................2. การใช้กล้อง ETS (Electronic Total Station)
..........................3. การทำระดับภูมิประเทศด้วย Laser จากเครื่องบิน
..........................4. การหาระดับโดยใช้วิทยุคลื่นสั้น เช่น การใช้ดาวเทียม การใช้เครื่องบิน
..........................5. การทำระดับโดยใช้ระบบเสียงใช้งานสำรวจหาความลึกพื้นภูมิประเทศ

...............3. การทำระดับโดยใช้หลักการของความกดดันของบรรยากาศ เรียกว่า Barometric Leveling โดยใช้เครื่องวัดความกดดันบรรยายบรรยากาศ (Altimeter)จะได้ค่าระดับความสูงจากน้ำทะเลปานกลาง ค่าที่ได้จะไม่ละเอียดมักนัก เมื่อก่อนใช้วัดระดับความสูงของอากาศยาน

 

                                             

Download ไฟล์สาระความรู้ทั้งหมด pdf.ที่นี่

                                                                                                                                                    

 

 

 

   
จาก : สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์  ลงวันที่ : 2009-09-02  


System Operator E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058
   สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น  Login to E-Office System  สงวนลิขสิทธิ์ way13.com