สจจ. 
  

 

 

 

 

สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home / ทำเนียบผู้บริหาร
System Operator   
    [ ทำเนียบผู้บริหาร ]
    ทำเนียบผู้บริหาร

 
   
 
 
 
 1.นายจอน บุญลือ
    
หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ดำรงตำแหน่งเมื่อ 4 มิ.ย.2518-2521...
 
2009-05-14 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 2.นายไพฑูรย์ พะลายะสุต
    
หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ดำรงตำแหน่งเมื่อ 7 สิงหาคม 2521-30 กันยายน 2526...
 
2009-05-14 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 3. นายพูนสิน เล็กมณี
    
หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ตุลาคม 2526-30 กันยายน 2539...
 
2009-05-14 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 4. นายประทีป โสมพงศ์
    
หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2539-7 กรกฎาคม 2540...
 
2009-05-14 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 5. นายจิระ พิมลลิขิต
    
หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ดำรงตำแหน่งเมื่อ 8 ตุลาคม 2540-30 กันยายน 2543...
 
2009-05-14 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 6. ดร.แววจักร์ กองพลพรหม
    
หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ตุลาคม 2543-ธันวาคม 2544...
 
2009-05-14 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 7. นายชวลิต ชูขจร
    
หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ดำรงตำแหน่งเมื่อ มกราคม 2545-เมษายน 2545...
 
2009-05-14 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 8. นายปิยรัตน์ ศุภวรรณ
    
หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ดำรงตำแหน่งเมื่อ เมษายน 2545-ธันวาคม 2547...
 
2009-05-14 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 9. นายวิโรจน์ ปัญญาจริวัฒน์
    
หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ดำรงตำแหน่งเมื่อ มิถุนายน 2548-30 กันยายน 2550...
 
2009-05-14 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 10. นายจรัญ ภูขาว
    
หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ดำรงตำแหน่งเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2550-30 กันยายน 2554...
 
2009-05-14 [ อ่านต่อ ]    

 

 

 

System Operator E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058
   สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น  Login to E-Office System  สงวนลิขสิทธิ์ way13.com