สจจ. 
  

 

 

 

 

สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home / รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการปี2557
System Operator   
    [ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการปี2557 ]
    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการปี2556
    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการปี2555
    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการปี2554
    รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการปี2557

 
   
 
 
 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการปี2556
    
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 กรกฎาคม 2556)... ...
 
2013-08-08 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการปี2556
    
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2556)...
 
2013-04-05 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการปี2556
    
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง รอบระยะเวลา 7เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 เมษายน 2556)...
 
2013-05-07 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการปี2556
    
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง รอบระยะเวลา 8เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556)...
 
2013-06-08 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการปี2556
    
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง รอบระยะเวลา 9เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556)...
 
2013-07-10 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการปี2556
    
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง รอบระยะเวลา 11เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 สิงหาคม 2556)... ... ...
 
2013-09-10 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการปี2556
    
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง รอบระยะเวลา 12เดือน (1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556) ...
 
2013-10-09 [ อ่านต่อ ]    

 

 

 

System Operator E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058
   สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น  Login to E-Office System  สงวนลิขสิทธิ์ way13.com