สจจ. 
  

 

 

 

 

สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home / ร่างประกาศ TOR
System Operator   
    [ ร่างประกาศ TOR ]
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

 
   
 
 
 
 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
    
จ้างก่อสร้างจัดรูปที่ดินพื้นที่ ตำบลแห่ใต้ ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ประมาณ ๑,๓๐๐ ไร่ (ส่วนที่ ๑๓)...
 
2013-11-11 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 กลุ่มงานจัดหาพัสดุ
    
จ้างก่อสร้างจัดรูปที่ดินพื้นที่ ตำบลหัวขวาง ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ 2,175 ไร่ (ส่วนที่ 3)...
 
2013-11-11 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
    
จ้างก่อสร้างจัดรูปที่ดิน ตำบลหัวขวาง ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ ๑,๐๖๐ ไร่ (ส่วนที่ ๒)...
 
2013-11-11 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
    
จ้างก่อสร้างจัดรูปที่ดิน ตำบลหัวขวาง ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ ๑,๑๘๐ ไร่ (ส่วนที่ ๔)...
 
2013-11-11 [ อ่านต่อ ]    
   
 
 
 
 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
    
จ้างก่อสร้างจัดรูปที่ดิน ตำบลสองชั้น ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ 2,340 ไร่ (ส่วนที่ 1)...
 
2013-11-11 [ อ่านต่อ ]    

 

 

 

System Operator E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058
   สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น  Login to E-Office System  สงวนลิขสิทธิ์ way13.com