สจจ. 
  

 

 

 

 

สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home / ตารางการใช้ห้องประชุม
System Operator   
    [ ตารางการใช้ห้องประชุม ]
    ตารางการใช้ห้องประชุม .สจก.(VDO Conference)

 
   
 
 
 
 ตารางการใช้ห้องประชุม สจก.
    
...
 
2013-10-04 [ อ่านต่อ ]    

 

 

 

System Operator E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058
   สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น  Login to E-Office System  สงวนลิขสิทธิ์ way13.com