สจจ. 
  

 

 

 

 

สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home / สื่อวีดีทัศน์ สจก.
System Operator   
    [ สื่อวีดีทัศน์ สจก. ]
    สื่อวีดีทัศน์

 
   
 
 
 
 VDO การบรรยายการใช้งานระบบ EPP+
    
VDO การบรรยายการใช้งานระบบ EPP+...
 
2013-04-09 [ อ่านต่อ ]    

 

 

 

System Operator E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058
   สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น  Login to E-Office System  สงวนลิขสิทธิ์ way13.com