สจจ. 
  

 

 

 

 

สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home / E- Service
System Operator   
    [ E- Service ]
    E-Service

 
   
 
 
 
 E-Service
    
ระบบบริการสารสนเทศกรมฯ 22/03/2011...
 
2011-03-22 [ อ่านต่อ ]    

 

 

 

System Operator E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058
   สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น  Login to E-Office System  สงวนลิขสิทธิ์ way13.com