สจจ. 
 สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home
 
 
     

Welcome To Land Consolidation Office

...................................................................................................................................................................................

 

ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม

หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

และลูกจ้างสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2557

  เดอะเปียโน รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

ครั้งที่ 1/๒๕๕7

วันพฤหัสบดีที่  20  มีนาคม  2557

เวลา 10.00 น.

  ห้องประชุมฟันเฟือง สำนักเครื่องจักรกล ชั้น 2

กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

   

   

 

 

ประชุมประจำเดือน มีนาคม

วันศุกรที่ 14 มีนาคม 2557 

เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมอินทรปาลิต กรมชลประทาน ปากเกร็ด

  

    

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในอนาคต”

ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2557

ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 14

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

              เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในอนาคต ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2557 ณ.หอประชุมดำรงค์ศักดิ์ สำนักชลประทานที่ 14 นายเฉลิมเกียรติ   คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่14 เป็นประทานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการนี้นางสาวฝน ธนาเลขะพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายจัดรูปที่ดิน ได้กล่าวรายงานความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งผู้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะได้รับ ความรู้จากวิทยากรที่เป็นผู้เกี่ยวข้องและรู้จักงานจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นอย่างดี เช่น นายจรัญ  ภูขาว (ที่ปรึกษาสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง) นายเอกจิต  ไตรภาควาสิน (ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง) นายกฤษณะ มงคลหัตถี (หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี)และนายประเมษ  ชูสิน (หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม)

                ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 และ  เจ้าหน้าที่ของสำนักทุกท่านที่ให้บริการทั้งด้านสถานที่รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จึงขอขอบคุณมานะ ณ. ที่นี้ ด้วย

 

ผส.จก.ออกรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556

เวลา 14.00 น. - 14.50 น

ณ. สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

 

ท่าน ผส.จก. เอกจิต ไตรภาควาสิน  พร้อมด้วยเกษตรกร จากจังหวัด สิงห์บุรี และ พิษณุโลก ได้ร่วมออกรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ เป็นการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับงานจัดรูปที่ดิน โดยมีเกษตรกร ที่มีที่นาที่ได้รับ การจัดรูปที่ดิน ทำคูส่งน้ำ มาร่วมพูดคุย ว่าได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้าง ก่อนและหลังจัดรูปที่ดิน 

 

ประชุมการคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรในเขตโครงการจัดรุปที่ดิน ครั้งที่4

วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2556  เวลา 13.30 น.

ณ.ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน

  

 

 
 ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 กรมชลประทาน สามเสน
 
   
 

  

ประชุมการนำเสนองานและการเตรียมความพร้อมประชุมทางไกลด้วย

ระบบ VDO Conference

ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2556 ณ.ห้องประชุม 300

ตึกศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IEC)

 

 

   

ปฏิทินแสดงตารางการประชุมของสำนัก

 

  
 

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานจัดรูปที่ดิน กลาง E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058

 

    สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น Login to E-Office System