สจจ. 
 สำนักงานจัดรูปที่ดิน / Home
 
 
     

Welcome To Land Consolidation Office

...................................................................................................................................................................................

 

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2557 

เวลา 13.00 น. จ.นครราชสีมา

  

     

 

 

 สัมมนาโครงการศึกษาดูงานเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2557

ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน

ตามพระราชดำริ/เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


 

ผส.จก.เป็นตัวแทน รับรางวัลหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่นอันดับ 2

  วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557

ณ.ห้อง 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน

 

 

 

 

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี

ณ วัดดอนกะเชา ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2557

 

  

 

 

ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร ท่าน ผส.จก.  เอกจิต ไตรภาควาสิน ท่านที่ปรึกษานายจรัญ  ภูขาว

และท่านที่ปรึกษานายอภิรัตน์  สุขเอม

 

 

 

ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม

หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

และลูกจ้างสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2557

 

  เดอะเปียโน รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

ครั้งที่ 1/๒๕๕7

วันพฤหัสบดีที่  20  มีนาคม  2557

เวลา 10.00 น.

  ห้องประชุมฟันเฟือง สำนักเครื่องจักรกล ชั้น 2

กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

   

    

 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในอนาคต”

ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2557

ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 14

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

               เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในอนาคต ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2557 ณ.หอประชุมดำรงค์ศักดิ์ สำนักชลประทานที่ 14 นายเฉลิมเกียรติ   คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่14 เป็นประทานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการนี้นางสาวฝน ธนาเลขะพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายจัดรูปที่ดิน ได้กล่าวรายงานความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งผู้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะได้รับ ความรู้จากวิทยากรที่เป็นผู้เกี่ยวข้องและรู้จักงานจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นอย่างดี เช่น นายจรัญ  ภูขาว (ที่ปรึกษาสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง) นายเอกจิต  ไตรภาควาสิน (ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง) นายกฤษณะ มงคลหัตถี (หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี)และนายประเมษ  ชูสิน (หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม)

                ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 และ  เจ้าหน้าที่ของสำนักทุกท่านที่ให้บริการทั้งด้านสถานที่รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จึงขอขอบคุณมานะ ณ. ที่นี้ ด้วย

 

 

ปฏิทินแสดงตารางการประชุมของสำนัก

 

  
 

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานจัดรูปที่ดิน กลาง E-mail : land@mail.rid.go.th
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารฝ่ายวิชาการชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โทร.0-2241-3058

 

    สงวนลิขสิทธิ์ สำหรับพนักงาน(เจ้าหน้าที่) เท่านั้น Login to E-Office System